Đăng nhập và gửi Gmail bằng Mật khẩu ứng dụng

3/7/2020 6:07:13 PM
Mật khẩu ứng dụng là mật mã gồm 16 chữ số cho phép một ứng dụng hoặc thiết bị không phải của Google truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Chỉ những tài khoản đã bật tính năng Xác minh 2 bước mới có thể sử dụng Mật khẩu ứng dụng.Mật khẩu ứng dụng là mật mã gồm 16 chữ số cho phép một ứng dụng hoặc thiết bị không phải của Google truy cập vào Tài khoản Google của bạn. Chỉ những tài khoản đã bật tính năng Xác minh 2 bước mới có thể sử dụng Mật khẩu ứng dụng.

Các trường hợp nên sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Để giữ an toàn cho tài khoản của mình, bạn nên chọn nút "Đăng nhập bằng Google" để kết nối các ứng dụng với Tài khoản Google của bạn. Nếu ứng dụng bạn đang sử dụng không có tùy chọn này thì bạn có thể:

 • Sử dụng Mật khẩu ứng dụng để kết nối với Tài khoản Google của bạn
 • Chuyển sang một ứng dụng an toàn hơn

Tạo và sử dụng Mật khẩu ứng dụng

Lưu ý: Nếu bạn sử dụng tính năng Xác minh 2 bước và gặp lỗi "mật khẩu không chính xác" khi cố gắng truy cập vào Tài khoản Google của mình, thì Mật khẩu ứng dụng có thể giải quyết vấn đề này.

 1. Truy cập vào Tài khoản Google của bạn.
 2. Trên trình đơn bên trái, hãy chọn Bảo mật.
 3. Trên bảng "Đăng nhập vào Google", chọn Mật khẩu ứng dụng. Nếu bạn không thấy tùy chọn này thì có thể là do các nguyên nhân sau:
  • Bạn chưa thiết lập tính năng Xác minh 2 bước cho tài khoản của mình.
  • Bạn chỉ sử dụng khóa bảo mật cho tính năng Xác minh 2 bước.
  • Tài khoản của bạn là tài khoản thuộc cơ quan, trường học hoặc tổ chức khác.
  • Bạn đã bật Chương trình Bảo vệ nâng cao cho tài khoản của mình.
 4. Ở dưới cùng, hãy chọn Chọn ứng dụng và chọn ứng dụng bạn đang dùng.
 5. Chọn Chọn thiết bị và chọn thiết bị bạn đang sử dụng.
 6. Chọn Tạo.
 7. Làm theo hướng dẫn để nhập Mật khẩu ứng dụng. Mật khẩu ứng dụng là mã gồm 16 ký tự trong thanh màu vàng trên thiết bị của bạn.
 8. Chọn Xong.

Trong phần lớn trường hợp, bạn sẽ chỉ phải nhập Mật khẩu ứng dụng một lần cho mỗi ứng dụng hoặc thiết bị, vì vậy, bạn không cần lo lắng về việc ghi nhớ mật khẩu này.

(xem link gốc: https://support.google.com/accounts/answer/185833?hl=vi)

Sau đó bạn đăng nhập vào trang admin của website do Yoong.vn xây dựng và cập nhật mật khẩu ở phần Settings

1. Đăng nhập vào phần Admin của website, thường có định dạng: http://tenmiencuaban.com/admin

2. Vào menu Cấu hình hệ thống ở bên phải thanh menu, hoặc vào đường dẫn theo định dạng: http://tenmiencuaban.com/Admin/AdminSetting

3. Mở phần GmailSender và cập nhật các giá trị:

SenderEmailAddress: là email mà bạn vừa tạo

SenderEmailDisplayName: là tên hiển thị mà bạn mong muốn

SenderPassword: là mật khẩu ứng dụng mà bạn vừa tạo được

Chúc bạn thành công!