Coding Story

How it feels to learn JavaScript in 2016

No JavaScript frameworks were created during the writing of this article.

Read more

9/22/2017 / Administrator

Host 'xxx.xx.xxx.xxx' is not allowed to connect to this MySQL server

How to allow connect to MySql Server from your local

Read more

9/22/2017 / Administrator

How to configure SQL Express 2012 to accept remote connections

When you try to connect to an instance of Microsoft SQL Server 2012 Express from a remote computer, you might receive an error message.

Read more

2/7/2018 / Administrator

[Elasticsearch] Phân tích và tìm kiếm dữ liệu tiếng Việt

Tìm kiếm khi người dùng nhập vào cụm từ tiếng Việt

Read more

4/2/2018 / Administrator

Chọn loại cơ sở dữ liệu phù hợp cho dự án của bạn – tưởng dễ mà khó!

Mọi cơ sở dữ liệu (CSDL – database) đều được tạo ra theo cách không giống nhau, mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Thực tế cho thấy những loại database như MySQL, MongoDB đôi khi bị “lạm dụng” vì tính phổ biến của nó, bất chấp tính tương thích với dự án / nhu cầu hiện tại.

Read more

5/5/2018 / Administrator

Install and configure a remote Elasticsearch instance

This page describes how to provision a remote Elasticsearch instance to work with Bitbucket Data Center.

Read more

10/4/2018 / Administrator

Remote debugging safari(iphone/ipad)(iOS 11) on windows

Remote debugging safari(iphone/ipad)(iOS 11) on windows

Read more

12/1/2018 / Administrator

How to schedule a Selenium application to run periodically?

We are working on a Selenium IDE for Chrome (install link, source code link) and sometimes we need to download the original Firefox Selenium IDE for compatibility testing

Read more

5/16/2019 / Administrator

  • 1