Hãy sẵn sàng cho một tương lai tận dụng sự nhanh nhẹn, linh hoạt và tiết kiệm chi phí do công nghệ đám mây cung cấp. Chúng tôi xây dựng nó để bạn có thể sử dụng và triển khai các lợi ích cạnh tranh nổi bật.Hãy sẵn sàng cho một tương lai tận dụng sự nhanh nhẹn, linh hoạt và tiết kiệm chi phí do công nghệ đám mây cung cấp. Chúng tôi xây dựng nó để bạn có thể sử dụng và triển khai các lợi ích cạnh tranh nổi bật.

Dịch vụ phát triển đám mây của Yoong nhằm mục đích giúp bạn phát triển, di chuyển hoặc làm việc với các ứng dụng một cách trơn tru trên nền tảng đám mây. Chúng tôi hỗ trợ bạn phát triển các công nghệ đám mây mạnh mẽ bằng cách cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn, phát triển, di chuyển, tích hợp và thử nghiệm.

 

 

Chúng tôi giúp bạn xây dựng, phát triển lại và tích hợp các ứng dụng trên các công nghệ PaaS như Amazon Web Services, Windows Azure, Google và Force, với các dịch vụ cụ thể sau:

  • Phát triển ứng dụng trên nền tảng đám mây: Tận dụng đám mây để phát triển ứng dụng đem lại trải nghiệm nhanh nhẹn, tốc độ bao phủ thị trường và tiết kiệm chi phí.
  • Quản lý và phân tích dữ liệu: Quản lý dữ liệu phù hợp có thể giảm thiểu lỗi, giảm chi phí vận hành và giảm thiểu rủi ro. Đặc biệt giúp các tổ chức tiếp cận việc quản lý dữ liệu theo cách tích hợp, tạo nền tảng cho các phân tích có thể cải thiện việc đánh giá và quản lý rủi ro, cũng như tuân thủ các yêu cầu theo quy định.
  • Phát triển và di chuyển ứng dụng đám mây tùy biến: Phát triển các ứng dụng tùy biến tận dụng cơ sở hạ tầng ứng dụng đám mây và di chuyển các ứng dụng cũ sang kiến ​​trúc đám mây.
  • Tích hợp đám mây: Khi các doanh nghiệp tận dụng các giải pháp SaaS và bắt đầu chuyển khối lượng công việc ứng dụng sang đám mây, nhu cầu tích hợp đám mây và các hệ thống tại chỗ tăng lên. Giải pháp này tận dụng các công nghệ tích hợp dựa trên đám mây để tích hợp dữ liệu bất kể ứng dụng được triển khai ở đâu.
  • Cửa hàng ứng dụng: Giải pháp này áp dụng cho các cửa hàng ứng dụng, thay đổi cách cung cấp và phân phối ứng dụng của doanh nghiệp.
  • Di chuyển ứng dụng: Điện toán đám mây có thể giúp làm cho ứng dụng của bạn cực kỳ linh hoạt và có thể mở rộng hơn.

Hãy nói chuyện với các chuyên gia của chúng tôi và áp dụng các công nghệ đám mây để mang lại giá trị cho khách hàng của bạn.

Nhận bảng giá