Hành vi và thái độ của người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng khi công nghệ tạo ra những khả năng tiếp cận mới. Hầu hết các doanh nghiệp không theo kịp sự thay đổi này. Chúng tôi có thể giúp bạn nhận ra những yếu tố kinh doanh cần thiết để phục vụ khách hàng và tìm ra cách khai thác sức mạnh công nghệ để thực thi điều đó.

Chúng tôi có thể giúp bạn chọn ra kế hoạch ưu tiên, vạch ra hành trình trải nghiệm người dùng và giúp các các cổ đông kỳ cựu hiểu được việc này. Chiến lược thiết kế trải nghiệm cần được chia sẻ và được hiểu thông suốt trong doanh nghiệp, vì vậy chúng tôi làm thật đơn giản, rõ ràng và trực quan.

 

 

 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu và những sự thật ngầm hiểu của người dùng để thúc đẩy tư duy thiết kế. Cách tiếp cận giúp chúng tôi giữ việc suy đoán về mức tối thiểu, đề xuất những ý tưởng sớm nhất dựa trên những phản hồi từ doanh nghiệp và khách hàng của họ.

 

Sau đó, chúng tôi chuyển qua chu trình thiết kế và đảm bảo mọi các cách để trải nghiệm người dùng thật hoàn hảo. Lợi ích của doanh nghiệp là giảm đáng kể rủi ro liên quan đến những thay đổi lớn đối với trải nghiệm khách hàng.

 


 

Bắt đầu thỏa thuận với chúng tôi.

Nhận bảng giá