Chuyện Coding

Bức tranh toàn cảnh JavaScript năm 2016

Bài dịch khá hay

Xem tiếp

22/09/2017 / Administrator

Host 'xxx.xx.xxx.xxx' is not allowed to connect to this MySQL server

How to allow connect to MySql Server from your local

Xem tiếp

22/09/2017 / Administrator

How to configure SQL Express 2012 to accept remote connections

When you try to connect to an instance of Microsoft SQL Server 2012 Express from a remote computer, you might receive an error message.

Xem tiếp

07/02/2018 / Administrator

[Elasticsearch] Phân tích và tìm kiếm dữ liệu tiếng Việt

Tìm kiếm khi người dùng nhập vào cụm từ tiếng Việt

Xem tiếp

02/04/2018 / Administrator

Chọn loại cơ sở dữ liệu phù hợp cho dự án của bạn – tưởng dễ mà khó!

Mọi cơ sở dữ liệu (CSDL – database) đều được tạo ra theo cách không giống nhau, mỗi loại đều có ưu và nhược điểm riêng. Thực tế cho thấy những loại database như MySQL, MongoDB đôi khi bị “lạm dụng” vì tính phổ biến của nó, bất chấp tính tương thích với dự án / nhu cầu hiện tại.

Xem tiếp

05/05/2018 / Administrator

Install and configure a remote Elasticsearch instance

This page describes how to provision a remote Elasticsearch instance to work with Bitbucket Data Center.

Xem tiếp

04/10/2018 / Administrator

Remote debugging safari(iphone/ipad)(iOS 11) on windows

Remote debugging safari(iphone/ipad)(iOS 11) on windows

Xem tiếp

01/12/2018 / Administrator

Cài đặt và chạy Selenium theo task

We are working on a Selenium IDE for Chrome (install link, source code link) and sometimes we need to download the original Firefox Selenium IDE for compatibility testing

Xem tiếp

16/05/2019 / Administrator

  • 1